Rode, Helge Uddrag fra Carl Nielsen

Men Vid og Vilje maatte til
og Strenghed og Geni,
før Livet turde røbe ham
sin muntre Melodi.