Rode, Helge Uddrag fra Carl Nielsen

For har vi ingen Tinder her —
I Tanken er de til!
Han stiger opad Trin for Trin
og flyver, naar han vil.