Rode, Helge Uddrag fra Carl Nielsen

De siger nok, at Himlens Port
er uoplukkelig;
men Mandens Attraa: Frem og Op,
er uudslukkelig.