Rode, Helge Uddrag fra Jeppe Aakjær

Sin Jordlod ejer han Fod for Fod,
de rindende Vande og Luften med
Fra Aaens Bund og fra Rugens Rod,
til Lærkens usynlige Stoppested.