Rode, Helge Uddrag fra Jeppe Aakjær

Er Sindet goldt, bliver Laden tom,
men Kærlighed gør en Jordlod stor,
og Folket kendte hans Muld og kom
og mættede sig ved den Riges Bord.