Rode, Helge Uddrag fra Selma Lagerlöf

Hvis hun har raabt paa Ryet
var det et bønhørt Raab,
for Laurbærløv blev baaret frem
ved hendes Barnedaab.