Rode, Helge Uddrag fra P.E. Lange-Müller

Ak vor Ungdoms Melodier!
— Skønt vor Ungdom er udrundet,
toner de endnu fra Sundet
og fra Dyrehavens Stier.