Rode, Helge Uddrag fra Kirkeklokken

Godmorgen, Børn, gaa frejdigt frem,
ved Aften ringer jeg jer hjem.
Ding-Dang — Ding-Dang.
Liv og Død er i min Klang.