Rode, Helge Uddrag fra Kirkeklokken

Alle Tidens store Timer
faar af mig den dybe Klang,
naar jeg runger, naar jeg kimer.
Det er Evighedens Sang.
Ding-Dang — Ding-Dang.
Evighedens dybe Sang.