Rode, Helge Uddrag fra De vise fra Østerland

Og Mulmet veg og Staldens Mure brast,
og Loftet svandt og Stjernehimlen hvælved’
sin Tempelkuppel over Moderen,
som trykkede sin Herre til sit Bryst.
Og der lød Sang fra alle Slettens Hyrder,
der vaagnede, som var det Morgengry,
og Jubel steg mod Himlen op til Stjernen
med Pris og Lov til Livets store Skaber.
Da kom et stille Smil paa Barnets Læber.