Rode, Helge Uddrag fra Henrik Ibsen

(Brudstykker af et Digt fra 1898).