Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

For hvem i Verden finder Farten dejlig,
naar Skuden tørner mod og gaar paa Grund.
Begejstring synes ganske ubelejlig,
naar der er slaaet Hul i Skrogets Bund.
Gaar Vandet ind — kan ingen tage Fejl i,
at Glæden da gaar ud i samme Stund.