Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

En sælsom Flok staar samlet om hans Trone,
og alle er de Børn af Kongens Sind,
Skibbrudne, som har skænket ham hans Krone
og som har fulgt ham op til Ærens Tind.