Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

I Kamp og Fald at fejle og at sone,
er Livets Lod for alle Jordens Børn.
Skibbrudne Mænd, staar samlet om hans Trone,