Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Brand og Per har begge Fæller,
Per har flest vil man forstaa,
Præsten har kun ganske faa,
færre dog af dem, som tæller.