Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Præstens Ætling Gregers Verle,
søger Idealets Læ,
slynget som en Snyltesnerle,
om de Gynters Stammetræ.