Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

(Kære, døm nu ej for haardt
om en svunden Tid og Slægt.
Hvis man vejed os og vort
paa den samme strenge Vægt,
kom vi hver og en til kort).