Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Vi er Sangene,
han har sunget os;
over Vangene
har vi svunget os.