Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Vi er Kvinderne,
Han har kaaret os;
op mod Tinderne
har han baaret os.
Mester, Mester,
som gav os Slottet.