Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Se, Hilde kom jo med sin korte Kjole
og med sit Straalesind, sit Tindemod.
Husk, Søstre, I er selv af Mesters Skole
og skal forsvare ham med Sjæl og Blod
og stævnes ind for Livets Dommerstole,
ifald I svigtede — til bitter Bod.