Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Det var hans Sind at stride og at hige.
han vilde gøre Manden hel og stor,
han drømte Drømmen om det tredje Rige,
en nyskabt Slægt paa en forvandlet Jord.
Han vilde frem til det vidunderlige,
skønt Død og Undergang var med ombord.