Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Ak, Brand, som vilde være Herrens Lige,
nedstyrtet til den dybe Afgrunds Bund!
Bygmester Solness paa sin Himmelstige
svimlende, knustes i sin Storheds Stund —
De vilde alle det vidunderlige.
Og alle Skuder sejlede paa Grund.