Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Skibbrud maa lides, ved det dybe Skille
imellem hvad vi kan og skal og vil.
Men midt i Mørket ser vi Straaler spille,
naar Rejsen mod det fjerne stunder til,
og Øret lytter til det store Stille
og fanger Luftens sære Harpespil.