Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Skibbrudne Mænd! Gaar Farten mod det fjerne,
kan Skuden endnu føre Jer i Havn.
Tilbunds gik Avnerne. Men Kornets Kerne
tog Deus Caritatis i sin Favn,
og Straalen naar os fra Guds store Stjerne,
En kaldte den med Solveigs søde Navn.