Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Og den, som steg til Bjergets Tind alene,
skal blive udløst fra sin Smertes Pæl.
Naar Sol staar op bag evigt hvide Stene,
133 genmøder Oldingen sin Ungdoms Sjæl,
saa Pax vobiscum Mester og Irene.
Forløst fra Livet under Dødens Hæl.