Rode, Helge Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr

Nu hørtes der en skjult Musik,
fra Skov og Mark og Muld,
for Lærken rislede sit Sølv,
og Droslen drypped Guld,
og fra det Fjerne kom en Klang,
der var helt underfuld.