Rode, Helge Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr

En Gildekrans skal krones fint;
saaledes er det Skik!
og øverst hang den hvide Falk,
som har et Falkeblik.
Den saa de allermindste Ting,
hver Prik, som kom og gik.
(En Stork stod stiv som Kransestang.
Det er et Storketrik!)