Rode, Helge Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr

Den gode Mor, som sidder der
tidt nok til Dagen gryr,
ser ingen Ting af Feens Fest,
141 hun vugger kun og syr,
men ved dog bedst, at Barnet er
en Moders Eventyr!