Rode, Helge Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr

Og siden kom det for en Dag,
at Feen holdt sit Ord,
for nu brød Eventyret frem
som Blomster af vor Jord,
og aldrig var en lille Ting
saa eventyrligt stor.