Rode, Helge Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr

Og se den Spillemand, han faar
det næsten som han vil,
Folk strømmer til i Skarevis
og lytter til hans Spil.
Men husk! Der mangler altid lidt,
saa længe man er til!