Rode, Helge Uddrag fra Hyldest til Shakespeare

Mod og Vilje har du hærdet,
som i Ild vi hærder Staal.
Den, hvis Haand holdt fast om Sværdet,
den, som kæmped uforfærdet,
kendte Flammen fra dit Baal.