Rode, Helge Uddrag fra Hyldest til Shakespeare

Spejlet holdt du op imod os,
lo af al vor Daarskabs Tant,
men vor Ungdom — du forstod os,
smilede, før du forlod os,
da i Kamp din Visdom vandt.