Rode, Helge Uddrag fra Hyldest til Shakespeare

Alt det ømme, sommerblide,
Skælmeriets Straalehu,
hvad de Gode maatte lide,
og de Brødefuldes Kvide,
al vor Lykke, al vor Gru!