Rode, Helge Uddrag fra Hyldest til Shakespeare

Hjertets Skælven — Sindets Fylde,
Graadens Fure paa vor Kind.
vi har følt dit Ord forgylde,
og i Silke blidt indhylle
alle vore tusind Sind.