Rode, Helge Uddrag fra Italien

Se et æventyrligt Følge
bag de høje Gæsters Stol,
Slette, Flod og Bjerg og Bølge
straalende i Sydens Sol.
Se et Folk, som frugtbart gror
paa en skaberfrodig Jord,
rig af Daad og Drømme.
Over Horisontens Rand
lyser vore Længslers Land,
Skønheds Kongedømme.