Rode, Helge Uddrag fra Italien

Se Firenze, som har viet
Styrkens Gud til Sjæl og Aand,
skabt og skabende! Befriet
ved sin egen Mesterhaand,
og der følger By paa By!
I en Kappestrid om Ry
147 kæmper mandig Vilje.
Adriaterhavets Strøm
bærer selve Drømmens Drøm,
Venus’, gyldne Lilje.