Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

(Det kgl. Teaters Jubilæum).