Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Ak, jeg drømte sødt om Eng og Skove
hørte Folkets Tale og dets Sang,
og jeg vaagner i en mørk Alkove,
som en Dødningkiste haard og trang.