Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Sig, hvad skal vi dog i dette øde
mørke Hus med Spindelvæv og Støv!
Tie, sove, kede os tildøde,
længes efter Lyd og Liv og Løv.