Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Modersmaal har sagt: Til Grønnegade
skal I gaa. Der skal mit Tempel staa.
Hun har glemt os paa sit høje Stade,
og den grønne Gade er kun graa.