Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Saa tungt som Bly