Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Der var skønt i Marker og i Skove.
Folket talte ikke Tysk og Fransk.
Lad os heller lægge os og sove.
Sove kan vi allenfals paa Dansk.