Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Søstre. Vi tog fejl. Nu kan jeg vejre,
hvorfor vi blev sendt til dette Hus.
Modersmaal vil komme hid og sejre,
Jeg kan høre hendes Vingers Brus.