Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Eja! Vore Trængsler skal belønnes
op til Virke nu. Vær alle med!
Grønnegades mørke Hus skal grønnes,
Sproget blomstre frem paa dette Sted.