Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Tyst og rent som Aaen rinder
spejler Himmel, Sky og Jord,
bærer Sproget vore Minder,
hvad der var og hvad der gror.