Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Uden Brovten, blomsterbroget
som en Eng i Sommerflor
glimter, lyser, dufter Sproget
af vor egen jevne Jord.