Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Skabt af Luft som Pust i Linden
glad til Dans, som Pigens Fod.
Lystigt, drilsk og hvast som Vinden
naar den gaar os strengt imod.