Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Modersmaal har aabne Arme
favner Himmel, Hav og Jord.