Rode, Helge Uddrag fra Den store Messe

Men dette Brøl, som af tusind Okser
befaler Tavshed ved Skæbnens Trone,
saa selve Stilhedens Stilhed vokser
til det er Tavshed, jeg hører tone.