Rode, Helge Uddrag fra Den store Messe

I Elvesløret har Solens Lue
nu tændt sit Tegn over stride Vande.
Og Irisglansen i Haabets Bue
er Glorien om Titanens Pande.